CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN

MUA BÁN MÁY PHÁT ĐIỆN

SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN

thông tin liên hệ
NGUYỄN QUANG HUY
Giám Đốc - 0936.988.558

NGUYỄN KHẮC ĐẠT
Bộ Phận Kinh Doanh
0982.818.439 - 024.3991.7768

Trần Hoàng Anh
Đội Trưởng Kỹ Thuật - 0936.631.000

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Bộ Phận Kế toán Tổng Hợp
ĐT: 02218.580.999 - Fax: 02213.619.888

Sửa Chữa Động Cơ DIESEL

Động cơ mitsubishi 6D22
Động cơ mitsubishi 6D22
Sửa chữa động cơ diesel
Sửa chữa động cơ diesel
Sửa chữa động cơ diesel máy phát điện
Sửa chữa động cơ diesel máy phát điện
Sửa chữa động cơ diesel máy công trình
Sửa chữa động cơ diesel máy công trình