CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN

MUA BÁN MÁY PHÁT ĐIỆN

SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN

thông tin liên hệ
NGUYỄN QUANG HUY
Giám Đốc - 0936988558

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Bộ Phận Kế toán Tổng Hợp
ĐT: 02218580999 - Fax: 02213619888

Trần Hoàng Anh
Đội Trưởng Kỹ Thuật - 0936.631.000

NGUYỄN KHẮC ĐẠT
Bộ Phận Kinh Doanh
0982818439 - 02439917768

Sửa Chữa Máy Phát Điện Công Nghiệp

Động Cơ MITSUBISHI 6D22
Động Cơ MITSUBISHI 6D22
Động Cơ KOMASU Thay Thế
Động Cơ KOMASU Thay Thế
SỬA CHỮA ĐIỆN MÁY PHÁT
SỬA CHỮA ĐIỆN MÁY PHÁT
AVR MÁY PHÁT ĐIỆN
AVR MÁY PHÁT ĐIỆN