CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN

MUA BÁN MÁY PHÁT ĐIỆN

SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN

thông tin liên hệ
NGUYỄN QUANG HUY
Giám Đốc - 0936.988.558

NGUYỄN KHẮC ĐẠT
Bộ Phận Kinh Doanh
0982.818.439 - 024.3991.7768

Trần Hoàng Anh
Đội Trưởng Kỹ Thuật - 0936.631.000

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Bộ Phận Kế toán Tổng Hợp
ĐT: 02218.580.999 - Fax: 02213.619.888

Máy Phát Điện CUMMINS

Máy Phát Điện CUMMINS GFDC 100
Máy Phát Điện CUMMINS GFDC 100
Máy Phát Điện CUMMINS GFDC 140
Máy Phát Điện CUMMINS GFDC 140
Máy Phát Điện CUMMINS 60KVA
Máy Phát Điện CUMMINS 60KVA
Máy Phát Điện CUMMINS GFDC 175KVA
Máy Phát Điện CUMMINS GFDC 175KVA
Máy Phát Điện CUMMINS GFDC 110
Máy Phát Điện CUMMINS GFDC 110
Máy Phát Điện CUMMINS 350 KVA
Máy Phát Điện CUMMINS 350 KVA
MÁY PHÁT DIỆN CUMMINSC825D5A
MÁY PHÁT DIỆN CUMMINSC825D5A
MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMÍN 200KVA
MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMÍN 200KVA