CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN

MUA BÁN MÁY PHÁT ĐIỆN

SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN

thông tin liên hệ
NGUYỄN QUANG HUY
Giám Đốc - 0936988558

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Bộ Phận Kế toán Tổng Hợp
ĐT: 02218580999 - Fax: 02213619888

Trần Hoàng Anh
Đội Trưởng Kỹ Thuật - 0936.631.000

NGUYỄN KHẮC ĐẠT
Bộ Phận Kinh Doanh
0982818439 - 02439917768

Máy Phát Điện PERKINS

Máy Phát Điện PERKINS
Máy Phát Điện PERKINS
Máy Phát Điện PERKINS ( Trung Quốc )
Máy Phát Điện PERKINS ( Trung Quốc )
Máy Phát điện PERKINS ( ANH )
Máy Phát điện PERKINS ( ANH )