CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN

MUA BÁN MÁY PHÁT ĐIỆN

SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN

thông tin liên hệ
NGUYỄN QUANG HUY
Giám Đốc - 0936988558

NGUYỄN KHẮC ĐẠT
Bộ Phận Kinh Doanh
0982818439 - 0439917768

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Bộ Phận Kế toán Tổng Hợp
ĐT: 02218580999 - Fax: 02213619888

Trần Hoàng Anh
Đội Trưởng Kỹ Thuật - 0936.631.000

Cho thuê máy phát điện Mỹ

Máy Phát Điện CUMMINS 800KVA
Máy Phát Điện CUMMINS 800KVA
Máy Phát Điên CUMMINS 350KVA
Máy Phát Điên CUMMINS 350KVA
Máy Phát Điện CUMMINS 1250KVA
Máy Phát Điện CUMMINS 1250KVA