CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN

MUA BÁN MÁY PHÁT ĐIỆN

SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN

thông tin liên hệ
NGUYỄN QUANG HUY
Giám Đốc - 0936988558

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Bộ Phận Kế toán Tổng Hợp
ĐT: 02218580999 - Fax: 02213619888

Trần Hoàng Anh
Đội Trưởng Kỹ Thuật - 0936.631.000

NGUYỄN KHẮC ĐẠT
Bộ Phận Kinh Doanh
0982818439 - 02439917768

Cho thuê máy phát điện công nghiệp

Cho thuê máy phát điện công nghiệp
Cho thuê máy phát điện công nghiệp
Cho thuê máy phát điện mitsubishi 80Kva
Cho thuê máy phát điện mitsubishi 80Kva
Cho thuê máy phát điên Nipponaryo 90Kva
Cho thuê máy phát điên Nipponaryo 90Kva
Cho thuê máy phát điên 225kva
Cho thuê máy phát điên 225kva
Cho thuê máy phát điện cummins 300Kva
Cho thuê máy phát điện cummins 300Kva
Cho thuê máy phát điện cummins 350kva
Cho thuê máy phát điện cummins 350kva
Cho thuê máy phát điện công nghiệp 800Kva
Cho thuê máy phát điện công nghiệp 800Kva